ABC MUSIC v.o.s.

... učíme děti správně číst, psát a poznávat svět
Metodika Sfumato ve výuce na 1. stupni ZŠ

dvousemestrální kurz v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV)
AKREDITACE MŠMT ČR pod č.j.: 28612/2022-4-832
 
Vzdělávací centrum Sfumata v Praze, Michelská 300/60, Praha 4 – Michle,
otevírá dvousemestrální kurz k získání hlubších teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti metodiky Sfumato® (Splývavého čtení®)
Cílová skupina:
nadstavbové prezenční studium pouze pro absolventy LŠ v metodice Sfumato
Dvousemestrální kurz je zaměřený na získání dalších teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti metodiky Sfumato ®; metodiky, která se stává atraktivním a čím dál oblíbenějším nástrojem pro efektivní výuku začínajících čtenářů. Metodika prvopočátečního čtení a psaní Sfumato ® je v jednom z bloků zaměřena na rehabilitaci dyslektických projevů žáků na 1. stupni ZŠ.

Absolutorium našeho CŽV vás opravňuje používat metodiku Sfumato ve své pedagogické praxi v 1. ročníku ZŠ, v Předmětu speciálně pedagogické péče
a v Pedagogických intervencích diagnostikovaných žáků
(viz vyhláška č. 416/2017 Sb.). Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb. - studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání.
 

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků pod č.j.: MŠMT- 28612/2022-4-832
Forma studia:
prezenční výuka
Hodinová dotace:
 • přímá výuka 72 hodin
 • 24 hodin samostudia
 • 16 hodin pedagogické praxe na základních školách, kde se vyučuje metodou Sfumato (2 x 4 hod./semestr; seznam škol po celé ČR je k dispozici); posluchač z této praxe vypracuje a předloží portfolio v závěru kurzu
Termíny konání: 8x sobotní výukové dny
Místo konání: Vzdělávací centrum Sfumato, Michelská 300/60, Praha 4
Čas konání: 9:00 - 12:30, 13:00 -17:00 hodin
Počet účastníků: max. 14-15 osob
Cena / celý kurz: 18.000 Kč
- lze domluvit splátky 2.000 Kč/měsíc
- možnost platit i po semestrech

Studijní plán:
 
 • Teorie metody Sfumato (2 bloky)
 • Vyvozování písmen, období OSBUA s praktickým výcvikem (2 bloky)
 • Syntéza dvou písmen; uvolňovací cviky (2 bloky)
 • Syntéza tří písmen; pohybové ztvárnění písmen (2 bloky)
 • Syntéza čtyřpísmenkových spojení (bez dlouhých samohlásek) (2 bloky)
 • Slova (pojmy) s dlouhými samohláskami (1 blok); psaní
 • Sousloví + první věta - změna intonace (1 blok)
 • Slova s předložkou, intonace + práce s akcenty (1 blok)
 • Slova s konsonanty vedle sebe (se shlukem souhlásek) (1 blok)
 • Tříslovná spojení, věty s intonací (1 blok)
 • Věty s předložkami a věty se spojovacími výrazy, věty s oslovením, věty tázací, rozkazovací a zvolací (1 blok)
 • Interpretace (přednes), postojové čtení (intonační variace), barvení hlasu, čtená dramatizace (2 bloky)


PŘIHLÁSIT SE NA KURZ
 
Lektor a odborný garant:
Mgr. Jana Svobodová
 
 • lektorka metodiky Sfumato
 • zkušenosti se Sfumatem od roku 2014


      
      
Největší odměnou je pro mě věta:

"Když já se do školy těším, paní učitelko."

Když jsem před lety jako mladá a nezkušená učitelka nastoupila poprvé před třídu, netušila jsem, jak náročná cesta mě čeká. V průběhu let jsem si začala všímat, že děti mají se čtením problém a knihu berou do ruky jako povinnost. Stále častěji jsem se zabývala myšlenkou, že musí existovat způsob, který by jejich přístup ke čtení změnil. V roce 2014 jsem se vrhla do tajů Sfumata (Splývavého čtení) a po absolvování seminářů, výcviku lektorů a několika letních škol jsem s nadšením a neutuchajícím elánem předstoupila před prvňáčky. Metoda mi dává smysl, rozvíjí u dětí fantazii, slovní zásobu, je "prožitková" nejen pro děti, ale i pro samotné pedagogy. Vím, že jsem se pro Sfumato rozhodla správně a získané zkušenosti předávám nejen dětem, ale jako lektorka i dalším učitelům.
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

Pokud máte jakékoliv dotazy, prosím neváhejte mne kontaktovat telefonicky či e-mailem. Děkujeme vám za vaši snahu pomoci všem dětem stát se kvalitními čtenáři. Za společnost ABC Music vám přeji krásný den :)
Mgr. Hana Dyntarová
koordinátorka seminářů
Telefon: +420 737 119 261


ABC Music v.o.s.
Michelská 300/60
140 00 Praha IV - Michle

E-mail: sfumato@abcmusic.cz
NOVINKY NA E-SHOPU
Novinky na e-shopu   Novinky na e-shopu   Novinky na e-shopu
Chcete se o metodice Sfumato dozvědět více informací? Podívejte se prosím na naši nabídku, přihlaste se na naše semináře nebo navštivte náš e-shop.
Pořad Střepiny - TV NOVA
 
Facebook   Youtube
 
 
© 2023 ABC Music v.o.s. - Sfumato | Všechna Práva Vyhrazena