ABC MUSIC v.o.s.

... učíme děti správně číst, psát a poznávat svět

Metodika Sfumato ve výuce na 1. stupni ZŠ

dvousemestrální kurz v rámci celoživotního vzdělávání
AKREDITACE MŠMT ČR pod č.j.: 28612/2022-4-832
 
Vzdělávací centrum Sfumata v Praze, Michelská 300/60, Praha 4 – Michle,
otevírá dvousemestrální kurz k získání hlubších teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti metodiky Sfumato® (Splývavého čtení®)
Cílová skupina:
určeno pouze pro absolventy LETNÍCH ŠKOL, kteří ve své praxi metodiku Sfumato aplikují nebo mají zájem aplikovat.
Jedná se o komplexně propracovanou metodiku prvopočátečního čtení a psaní Sfumato®, kterou je možné vyučovat v 1. třídách ZŠ a která je také zaměřena na rehabilitaci dyslektických projevů žáků na 1. stupni ZŠ.
Absolventi tohoto dvousemestrálního kurzu získají certifikát, který je bude opravňovat využít metodiku Sfumato ve své pedagogické praxi v Předmětu speciálně pedagogické péče a učitelé ZŠ v Pedagogických intervencích diagnostikovaných žáků (viz. vyhláška č. 416/2017 Sb.)
Forma studia:
prezenční výuka
Hodinová dotace:
 • přímá výuka 72 hodin
 • 24 hodin samostudia
 • 16 hodin pedagogické praxe na základních školách, kde se vyučuje metodou Sfumato (2 x 4 hod./semestr; seznam škol po celé ČR je k dispozici); posluchač z této praxe vypracuje a předloží portfolio v závěru kurzu
Termíny konání: 4 sobotní výukové dny
Místo konání: Vzdělávací centrum Sfumato, Michelská 300/60, Praha 4
Čas konání: 9:00 - 12:30, 13:00 -17:00 hodin
Počet účastníků: max. 15 osob
Cena / semestr: 9.000 Kč
čtyři školící dny = (36 hodin / semestr)

Kurz lze hradit ze Šablon na čtenářskou gramotnost a inkluzi

(individuálně lze domluvit splátkový režim, případně i smluvně odložení platby, než obdržíte peníze ze šablon)

Studijní plán:
 
 • Teorie metody Sfumato (2 bloky)
 • Vyvozování písmen, období OSBUA s praktickým výcvikem (2 bloky)
 • Syntéza dvou písmen; uvolňovací cviky (2 bloky)
 • Syntéza tří písmen; pohybové ztvárnění písmen (2 bloky)
 • Syntéza čtyřpísmenkových spojení (bez dlouhých samohlásek) (2 bloky)
 • Slova (pojmy) s dlouhými samohláskami (1 blok); psaní
 • Sousloví + první věta - změna intonace (1 blok)
 • Slova s předložkou, intonace + práce s akcenty (1 blok)
 • Slova s konsonanty vedle sebe (se shlukem souhlásek) (1 blok)
 • Tříslovná spojení, věty s intonací (1 blok)
 • Věty s předložkami a věty se spojovacími výrazy, věty s oslovením, věty tázací, rozkazovací a zvolací (1 blok)
 • Interpretace (přednes), postojové čtení (intonační variace), barvení hlasu, čtená dramatizace (2 bloky)


PŘIHLÁSIT SE NA KURZ
 
Lektor a odborný garant:
Mgr. et Mgr. Leona Vejsová
 • Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Horní Dvořiště, ředitelka školy
      
       více informací o lektorce
Sfumato a jeho autorku paní doktorku Márii Navrátilovou jsem poznala v roce 2005 a bez váhání jsem oběma řekla ANO. Proto od roku 2006 trávím čas ve třídě s dětmi 1. a 2. ročníku na málotřídní škole v Horním Dvořišti a prostřednictvím Sfumata je učím číst a psát. Od roku 2011 působím v týmu autorky také jako lektorka a ráda zasvěcuji další učitele do metodiky, jejíž efektivita byla již potvrzena výzkumem. Co vnímám na Sfumatu jako podstatné? Je to zážitková metoda, která není postavena na domácím drilu, což je výhrou nejen pro děti, ale i pro rodiče. Metodika sice klade vysoké nároky na učitele, neboť dodržet důsledně všechny podmínky metodických kroků, které vedou k bezchybnému plynulému čtení (a psaní) s porozuměním, není jednoduché, ale stojí to rozhodně za to.

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

Pokud máte jakékoliv dotazy, prosím neváhejte mne kontaktovat telefonicky či e-mailem. Děkujeme vám za vaši snahu pomoci všem dětem stát se kvalitními čtenáři. Za společnost ABC Music vám přeji krásný den :)
Mgr. Hana Dyntarová
koordinátorka seminářů
Telefon: +420 737 119 261


ABC Music v.o.s.
Michelská 300/60
140 00 Praha IV - Michle

E-mail: sfumato@abcmusic.cz
Chcete se o metodice Sfumato dozvědět více informací? Podívejte se prosím na naši nabídku, přihlaste se na naše semináře nebo navštivte náš e-shop.
Pořad Střepiny - TV NOVA
 
Facebook   Youtube
 
 
© 2023 ABC Music v.o.s. - Sfumato | Všechna Práva Vyhrazena